FEATURED PRODUCTS

The first manufacturer of high quality innovative intraocular lenses (IOLs) and surgical sutures in Vietnam.

LENS5328.jpg

Scientific Research

LENS5334_edited.jpg

LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT PHỦ CHẤT KHÁNG KHUẨN NANO BẠC SỬ DỤNG TRONG Y TẾ CÔNG SUẤT 2 TRIỆU MÉT/ NĂM

Thông qua thực hiện dự án “Làm chủ công nghệ sản xuất chỉ khâu phẫu thuật phủ chất kháng khuẩn nano bạc sử dụng trong y tế công suất 2 triệu m/năm” thuộc Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ (FIRST) do Bộ KH&CN quản lý, các nhà khoa học trong nước đã làm chủ được quy trình công nghệ phủ chất kháng khuẩn nano bạc lên sợi chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đơn sợi và đa sợi; quy trình sản xuất chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu kháng khuẩn. Qua đó, góp phần quan trọng hạn chế vấn nạn nhiễm khuẩn vết mổ, nhiễm khuẩn bệnh viện hiện nay, đồng thời chủ động sản xuất, cung cấp vật tư tiêu hao cho ngành y tế với giá cả hợp lý, giảm chi phí nhập khẩu.

LENS5334_edited.jpg

LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT PHỦ CHẤT KHÁNG KHUẨN NANO BẠC SỬ DỤNG TRONG Y TẾ CÔNG SUẤT 2 TRIỆU MÉT/ NĂM

Thông qua thực hiện dự án “Làm chủ công nghệ sản xuất chỉ khâu phẫu thuật phủ chất kháng khuẩn nano bạc sử dụng trong y tế công suất 2 triệu m/năm” thuộc Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ (FIRST) do Bộ KH&CN quản lý, các nhà khoa học trong nước đã làm chủ được quy trình công nghệ phủ chất kháng khuẩn nano bạc lên sợi chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đơn sợi và đa sợi; quy trình sản xuất chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu kháng khuẩn. Qua đó, góp phần quan trọng hạn chế vấn nạn nhiễm khuẩn vết mổ, nhiễm khuẩn bệnh viện hiện nay, đồng thời chủ động sản xuất, cung cấp vật tư tiêu hao cho ngành y tế với giá cả hợp lý, giảm chi phí nhập khẩu.

  • Facebook
  • LinkedIn

© 2015-2020 by Medical Devices and Biomaterial Plant Joint Stock Company. All right served.

Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to MEDEP, its subsidiaries or affiliates. No use of any MEDEP trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without

the prior written authorization of MEDEP, except to identify the product or services of the company.