Thử nghiệm lâm sàng chỉ khâu phẫu thuật kháng khuẩn

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đa trung tâm, ngẫu nhiên, mù đơn, đối chứng song song, đánh giá an toàn và hiệu quả của CKPT phủ nano bạc, đa sợi, tổng hợp, tự tiêu MESIGHT do MEDEP sản xuất, so sánh với CKPT tổng hợp, tự tiêu, đa sợi thông thường

Statistics

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery