Business Partners at Work

Our Partners

BSI.jfif

Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI)

The British Standards Institution (BSI)

Đơn vị chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng
Cung cấp các khóa đào tạo về quản lý chất lượng và thiết bị y tế liên quan

BSI.jfif

Bệnh viện Mắt Trung Ương

National Institute of Ophthalmology

Thực hiện thử nghiệm lâm sàng thủy tinh thể nhân tạo sản xuất bởi MEDEP theo công nghệ chuyển giao từ Mỹ. Số lượng: 100 bệnh nhân; thời gian theo dõi/bệnh nhân: 3 tháng.
Kết quả đạt được sau nghiên cứu: Thủy tinh thể được sử dụng trong nghiên cứu được đánh giá an toàn và hiệu quả.

BSI.jfif

Bệnh viện E Trung ương

Vietnam National E Hospital

Phối hợp Bệnh viện 198 thực hiện thử nghiệm lâm sàng chỉ khâu phẫu thuật phủ chất kháng khuẩn nano bạc sản xuất bởi MEDEP.
Số lượng: 100 bệnh nhân sử dụng chỉ khâu MEDEP đối chứng 100 bệnh nhân sử dụng chỉ khâu đối chứng được lựa chọn; thời gian theo dõi/bệnh nhân: 1 tháng.
Kết quả đạt được sau nghiên cứu: Sản phẩm được sử dụng trong nghiên cứu được đánh giá an toàn và hiệu quả, có khả năng kháng khuẩn tốt so với chỉ khâu phẫu thuật thông thường.

BSI.jfif

Bệnh viện 19-8

Vietnam 19-8 Hospital

Phối hợp Bệnh viện E thực hiện thử nghiệm lâm sàng chỉ khâu phẫu thuật phủ chất kháng khuẩn nano bạc sản xuất bởi MEDEP.
Số lượng: 100 bệnh nhân sử dụng chỉ khâu MEDEP đối chứng 100 bệnh nhân sử dụng chỉ khâu đối chứng được lựa chọn; thời gian theo dõi/bệnh nhân: 1 tháng.
Kết quả đạt được sau nghiên cứu: Sản phẩm được sử dụng trong nghiên cứu được đánh giá an toàn và hiệu quả, có khả năng kháng khuẩn tốt so với chỉ khâu phẫu thuật thông thường.

BSI.jfif

Bộ môn Mô Phôi - Đại học Y Hà Nội

Department of Histology and Embryology – Hanoi Medical University

Cung cấp dịch vụ đánh giá tương thích sinh học sản phẩm.

BSI.jfif

Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

Industrial University of Ho Chi Minh City

Nghiên cứu công nghệ chế tạo Nano bạc đáp ứng nhu cầu sản xuất công nghiệp.
Nghiên cứu phương pháp phủ nano bạc lên chỉ khâu phẫu thuật.

BSI.jfif

Công ty TNHH MTV Nhà máy Công nghệ Sinh học và Thiết bị Y tế

Biology and Medical Device Technology Factory Company Limited

Cung cấp dịch vụ tiệt trùng bằng khí EO với công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 11135:2014.

BSI.jfif

Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP. Hồ Chí Minh

Institute of Drug Quality Control Ho Chi Minh City

Cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh trên sản phẩm.

BSI.jfif

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP. Hồ Chí Minh

Center of Analytical Services and Experimentation of Ho Chi Minh City

Cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm các chỉ tiêu hóa học trên sản phẩm.

BSI.jfif

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng 3

Quality Assurance and Testing Center 3 (QUATEST 3)

Cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm các chỉ tiêu liên quan tới hệ thống phòng sạch, nước tinh khiết.

BSI.jfif

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology

Cung cấp dịch vụ nghiên cứu cơ, lý tính sản phẩm

BSI.jfif

Công ty TNHH Tư vấn Nghiên cứu Vietstar

Vietstar Biomedical Research

Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý thử nghiệm lâm sàng sản phẩm.

BSI.jfif

Contamac Ltd

Contamac’s range of hydrophilic and hydrophobic lens materials represents the latest advance in soft lens technology.

BSI.jfif

Samyang Holdings Biopharmaceuticals Division

Recognized as the No.1 company in the surgical suture materials, that consistently exports first-class quality products worldwide, Samyang provides absorbable sutures materials.

BSI.jfif

Mani, Inc.

Mani is a maker of medical instruments, specializing in surgical products, and has expanded into global markets.
Provide different type of surgical sutures needle with highly value-added products generated by high-level technologies.