FEATURED PRODUCTS

The first manufacturer of high quality innovative intraocular lenses (IOLs) and surgical sutures in Vietnam.

LENS5328.jpg

MEDEP JSC vinh dự trở thành hội viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Ông Cao Minh Hiển – Tổng giám đốc công ty MEDEP cùng đại diện 35 doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận hội viên.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học – công nghệ với nước ngoài trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, theo quy định của pháp luật.
Sáng ngày 28/07/2020 vừa qua, tại Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) đã diễn ra buổi lễ kết nạp 36 hội viên mới, trong đó có Công ty Cổ phần nhà máy Thiết bị y học và Vật liệu sinh học (MEDEP JSC).
Tham dự Lễ kết nạp, ông Cao Minh Hiển – Tổng giám đốc công ty MEDEP đã có những chia sẻ về công ty và bày tỏ sự phấn khởi khi chính thức trở thành hội viên của VCCI-HCM. Ông Hiển cũng đã thể hiện tinh thần mong muốn hợp tác, kết nối kinh doanh với các hội viên trong hệ thống VCCI.

  • Facebook
  • LinkedIn

© 2015-2020 by Medical Devices and Biomaterial Plant Joint Stock Company. All right served.

Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to MEDEP, its subsidiaries or affiliates. No use of any MEDEP trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without

the prior written authorization of MEDEP, except to identify the product or services of the company.