FEATURED PRODUCTS

The first manufacturer of high quality innovative intraocular lenses (IOLs) and surgical sutures in Vietnam.

LENS5328.jpg

Lễ động thổ xây dựng nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học

Ngày 27/03/2016, Công ty Cổ phần nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học đã làm lễ khởi công xây dựng nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học tại Khu Công Nghệ Cao thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 27/03/2016, Công ty Cổ phần nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học đã làm lễ khởi công xây dựng nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học tại Khu Công Nghệ Cao thành phố Hồ Chí Minh.
Đai diện: Ban QLDA Khu CNC Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Khoa học – Công nghệ và Đào tạo, Vụ TTB – CTYT Bộ Y tế, Hội TBYT VN, Hội TBYT Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Ngoại Khoa Laser, Viện Vật lý Y sinh – Bộ Quốc phòng cùng đông dảo đồng nghiệp trong lĩnh vực TTBYT đã tới tham dự Lễ Động thổ. Đây là dự án Công nghệ cao thứ 3 về Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học đã khởi công xây dựng tại khu CNC thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây 1 năm, nhà máy sản xuất Stent phục vụ chuyên ngành Tim mạch can thiệp đã được xây dựng và đi vào sản xuất thử nghiệm, sản phầm đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.

http://www.hoitbyt.vn/le-dong-tho-xay-dung-nha-may-thiet-bi-y-hoc-va-vat-lieu-sinh-hoc/

  • Facebook
  • LinkedIn

© 2015-2020 by Medical Devices and Biomaterial Plant Joint Stock Company. All right served.

Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to MEDEP, its subsidiaries or affiliates. No use of any MEDEP trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without

the prior written authorization of MEDEP, except to identify the product or services of the company.