FEATURED PRODUCTS

The first manufacturer of high quality innovative intraocular lenses (IOLs) and surgical sutures in Vietnam.

LENS5328.jpg

Chương trình tập huấn: “Nâng cao kiến thức Khoa học Công nghệ và cập nhật kiến thức về quản lý chất lượng Trang Thiết bị y tế”

Chương trình tập huấn: “Nâng cao kiến thức Khoa học Công nghệ và cập nhật kiến thức về quản lý chất lượng Trang Thiết bị y tế” do Hội Thiết bị Y tế Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Trong 2 ngày 28-29/07/2020 vừa qua, tại MEDEP JSC, Saigon Hi-Tech Park vừa diễn ra Chương trình tập huấn: “Nâng cao kiến thức Khoa học Công nghệ và cập nhật kiến thức về quản lý chất lượng Trang Thiết bị y tế” do Hội Thiết bị Y tế Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).
Các cán bộ chủ chốt của Hội Thiết Bị Y Tế Việt Nam như:
Ông Hà Đắc Biên, Phó Chủ Tịch – Tổng Thư Ký Hội Thiết Bị Y Tế Việt Nam; TSKH. Vũ Công Lập – Trưởng ban đào tạo Hội Thiết Bị Y Tế Việt Nam; Bà Cao Thị Vân Điểm, Chánh văn phòng Hội Thiết Bị Y Tế Việt Nam.
Và sự tham gia của Ông Đoàn Quang Minh - Chuyên viên chính Vụ Trang Thiết Bị & Công Trình Y Tế Bộ Y Tế, Ông Lê Đình Bản - BSI Việt Nam, Ông Hoàng Ngọc Hồng - Giám đốc Công ty TNHH Vietcom, Đại diện Công ty TNHH Medtronic Việt Nam. Cùng với đó là khoảng 50 học viên đến từ các cơ quan quản lý, bệnh viện, các trường học, công ty sản xuất, phân phối thiết bị y tế.
Kết thúc chương trình tập huấn, các học viên được trao bằng chứng nhận hoàn thành khóa học.

  • Facebook
  • LinkedIn

© 2015-2020 by Medical Devices and Biomaterial Plant Joint Stock Company. All right served.

Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to MEDEP, its subsidiaries or affiliates. No use of any MEDEP trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without

the prior written authorization of MEDEP, except to identify the product or services of the company.